Att resa med funktionshinder i Italien

Under de senaste  hundra åren har resandet blivit en självklar upplevelse för oss alla och Italien har flera vackra destinationer. Funktionshinder av olika slag ska så lite som möjligt utgöra ett hinder för att uppleva all den glädje och kunskap som resandet medför. Här är några viktiga punkter att tänka på ifall du planerar att resa till Italien under 2022 / 2023.

Internationell handikappsymbol

De flesta hotell och museer i Italien har den internationella handikappsymbolen (rullstol) angiven om det finns tillgänglighet för funktionshindrade. Tänk dock på att ”tillgänglighet” kan tolkas annorlunda.

Räkna med att många orter har trånga gränder, trappor, trösklar och kullersten på gator och torg.

Några praktiska länkar

 • Blinda: Alla typer av boenden i landet är skyldiga att inhysa blinda med ledarhund. Det finns också speciella hotell som välkomnar husdjur:

http://www.dogwelcome.it/

Flyg

Ifall du avser flyga till Italien tänk på att göra en ansökan i förväg. Enligt europeisk lagstiftning har passagerare med fysiska funktionshinder rätt till assistans på flygplatser inom EU om flygbolaget är ett EU-registrerat företag. För att få hjälp på plats måste en ansökan göras via den lokala researrangören i Sverige senast 48 timmar före flygets avgång. Läs mer om dina rättigheter på European Commissions hemsida.

Assistans vid flygplatserna

Rom:

Milano:

Bergamo:

Venedig:

Pisa:

Florens:

Bologna:

Trapani (Sicilien)

Alghero (Sardinien)

BIL

Parkeringstillstånd för personer med funktionshinder i Europeiska Unionen

 • Allmänt: På gator och bilparkeringar är parkeringsplatser som är reserverade för funktionshindrade markerade med en gul linje och en rullstolssymbol. Parkera inte om platsen är markerad med ett personnamn eller registreringsnummer för ett fordon.
 • Parkering på gator: Du får parkera på gator där parkering är förbjuden men endast i ett nödläge och bara om du inte utgör ett hinder.
 • I de flesta områden måste du betala för att parkera där betalning krävs. Du måste själv kontrollera detta på plats. Du får parkera utan tidsbegränsning där parkering är gratis men tidsbegränsad.
 • Kör eller parkera inte i zoner avsedda för fotgängare eller ZTL-zoner (områden med begränsad trafik) om inte lokala medgivanden särskilt tillåter det. Du måste själv kontrollera detta på plats.
 • ZTL-zoner finns över hela landet och innebär att du inte får köra in i dessa orter utan att söka särskilt tillstånd i förväg. Detta tillstånd utfärdas av den lokala polismyndigheten. De behöver då veta registreringsnummer och dag du kommer att köra in. Tillståndet får man alltid om man kan uppvisa internationellt parkeringstillstånd. Du besparar dig mycket trassel genom att kontakta lokalpolis innan du åker in, annars riskerar du att få böter hemskickade till Sverige och det är en krånglig procedur att överklaga dessa. Du kan läsa mer om detta under rubriken ”bila i Italien” på vår hemsida.
 • Parkering på bilparkeringar: 1 av 50 platser på offentliga  parkeringar är markerade för att användas av fordon som uppvisar parkeringtillståndet. Fordon som uppvisar parkeringstillståndet får parkera på dessa platser gratis. Du måste själv kontrollera anslag på bilparkeringen eller fråga en vakt.

TÅG

Rete Ferroviaria Italiana (RFI) erbjuder assistans vid tågstationer runt om i landet och riktar sig främst till:

 • Rullstolsburna
 • Äldre människor och de som har svårt att gå
 • Gravida
 • Blinda och synskadade
 • Döva och hörselskadade
 • Personer med psykiska handikapp

14 av de större stationerna i landet har även tillgång till en speciell samlingsplats ”Sala Blu” där du kan få hjälp och assistans. Du måste kontakta dem via e-post minst 24 timmar före din ankomst.

Rom:
Sala Blu di Roma
Stazione Roma Termini, Piazza dei cinquecento – Via Marsala – binario (spår) 1
Öppettider: kl 7-21
e-post SalaBlu.ROMA@rfi.it

Milano:
Sala Blu di Milano
Stazione Milano Centrale, Piazza Duca D’Aosta, 1-binario (spår) 20
Öppettider: kl 7 -21
e-post SalaBlu.MILANO@rfi.it

Venedig:
Sala Blu di Venezia
Stazione Venezia Santa Lucia, Fondamenta S. Lucia, 19 – binario (spår) 7
Öppettider: kl 7-21
e-post SalaBlu.VENEZIA@rfi.it

Florens:
Sala Blu di Firenze
Stazione Firenze Santa Maria Novella, Piazza Stazione, 1 – binario (spår) 5
Öppettider: kl 7-21
e-post SalaBlu.FIRENZE@rfi.it

Fler stationer finner du på RFIs hemsida.

Vissa tåg har vagnar utrustade med plats för två rullstolar samt två ledsagare / assistenter. Dessa platser är utrustade med ledstänger, anropsknappar m m samt är belägna nära toalett. Tågvagnen har tydlig markering med handikappsymbol på utsidan. Mer information på nationella tågbolaget Trenitalias hemsida www.trenitalia.com.

Mer information om tågtider, tågresor och assistans finner du på Trenitalias hemsida.

Lisa Moretti