Katakomberna

Katabomberna (Italien)

Katakomberna är underjordiska, ofta labyrintiska, tunnlar där man begravde kristna och judar under antiken, särskilt i Rom. Över 60 katakomber, tiotals kilometerlånga gångar och tiotusentals kollektiva gravar finns i Rom.

Under det 1:a århundradet fanns inte kyrkogårdar utan Roms kristna fick begrava sina döda släktingar på den mark de ägde. De som inte hade egen mark ordnade gemensamma begravningsplatser – öppna även för hedningar. Under andra halvan av 100-talet började det kristna bruket att begrava de avlidna under jord. Från början var de bara begravningsplatser men efter förföljelsen av de kristna (366-384) blev katakomberna även martyrhelgedomar dit många kristna pilgrimer vallfärdade. Eftersom den romerska lagen förbjöd begravningar innanför stadsmurarna, ligger alla katakomberna längs de stora transportvägarna just utanför den dåtida stadens gränser.

Efter att förföljelsen av de kristna upphört år 313 (Milanoediktet: Romerska riket skulle förhålla sig neutralt i religiösa frågor) fortsatte man ändå att använda katakomberna som begravningsplatser ända fram till 400-talet då kyrkan återgick till att begrava bara i marknivå. De viktigaste martyrerna begravdes inne i kyrkorna.

När barbarerna (goter och longobarder) invarderade Italien förstördes många monument och många katakomber plundrades. Mot slutet av 700- och i början av 800-talet lät påvarna flytta in helgonens och martyrernas reliker i kyrkorna av säkerhetsskäl. Med detta upphörde man också att besöka katakomberna. De enda som inte övergavs helt var katakomberna San Sebastiano, San Lorenzo och San Pancrazio.

Med tiden växte ingångarna till katakoberna igen och glömdes bort. Under senare delen av medeltiden visste ingen längre var de låg. Det var först flera århundraden senare som Antonio Bosio (1575-1629), ”den underjordiska Roms Columbus”, började utforska katakomberna. Han efterföljdes senare av Giovanni Battista de Rossi (1822-1894).

Katakomben San Callisto byggdes på platsen för en tidigare romersk begravningsplats. Den blev en plats för tillbedjan och en fristad från förföljelse under det andra århundradet. Komplexet upptar en yta om cirka 90 hektar. Katakomberna inkluderar en krypta för påvarna samt en krypta för martyren Santa Cecilia (upptäckt av påven Paschalis år 812), samt en del heliga skrifter.

Katakomben San Sebastiano ligger under kyrkan med samma namn och inkluderar förutom helgonet Sebastians grav även flera inskrifter från tidig kristen tid. På grund av sin tillgänglighet har dessa gravar  genom åren blivit de mest förstörda och minst bevarade i staden.

Domitillas katakomber sträcker sig drygt 16 kilometer i fyra våningar. De byggdes i slutet av det första århundradet och donerades av Flavia Domitilla, barnbarn till kejsar Vespasianus. Domitillas katakomber anses vara bland de bäst bevarade och mest omfattande i staden, och innefattar även en underjordisk basilica som även hålls öppen för allmänheten. Här finns också gravarna efter martyrerna Nereus och Achilleus, liksom Flaviernas och Santa Petronillas underjordiska kammare.

Direkt under kyrkan Sant’Agnese, som byggdes mellan den andra och fjärde århundradet, finner du de välbevarade katakomberna efter helgonet Agnese, samt många intressanta epigrafiska monument.

Öppetider

Fem katakomber håller öppet för allmänheten:

Sant’Agnesekatakomberna (nordöstra Rom)
Via Nomentana, 349

Priscillakatakomberna (nordöstra Rom)
Via Salaria, 430

Domitillakatakomberna (sydöstra Rom)
Via delle Sette Chiese, 282/280

San Sebastianokatakomberna (sydöstra Rom)
Via Appia Antica, 136

San Callistokatakomberna (sydöstra Rom)
Via Appia Antica, 126

www.catacombe.roma.it

Buss till katakomberna

Archeobus

Bussen utgår från Roms centralstation Stazione Termini och passerar bl a de katakomber som ligger utmed Via Appia Antica. Bussen avgår ca var 30:e minut från kl 9 på morgonen.

Prisexempel: ”Stop & Go”-biljett som gäller i 24 timmar kostar € 10 för vuxen.