Camping

Camping Italien
Camping

Camping är mycket populärt i Italien. Runt hela landet finns över 2 000 officiella campingplatser. Vanligen är campingplatserna indelade i kategorierna 1-4 stjärnor. De flesta campingplatser håller öppet från april till september, några är öppna året runt.

De lokala turistkontoren anvisar på sina hemsidor vilka campingplatser som finns i området. Det är absolut inte tillrådligt att campa utanför specifikt angivna campingplatser, av säkerhetsskäl men också för att undvika böter.

För detaljerad information om Italiens alla campingplatser kan du beställa guiden ”Campeggi in Italia” som publiceras av:
Touring Club Italiano, Corso Italia, IT-10 201 22 Milano, tel +39 02 57547517, fax +39 02 53599314 www.touringclub.it

En komplett campingkarta kan beställas från italienska campingunionen Federazione Italiana Campeggio e del Caravanning (Federcampeggio). Därifrån kan du också beställa guiden ”Guida Camping d`Italia”:
Federcampeggio Via Vittorio Emanuele 11, IT-500 41 Calenzano (FI), tel +39-055 882391,  fax +39-055 8825918, www.federcampeggio.it , e-post segreteria@federcampeggio.it

Om du ser en FAITA-symbol betyder det att campingen är ansluten till campingägarnas stora branschorganisation (www.faita.it).

Internationellt campingkort

Du kan beställa kortet via Motormännens organisation i Sverige. Kortet ger vissa rabatter på anslutna campingplatser samt innehåller en ansvarsförsäkring. Kortet fungerar även som en legitimationshandling. Läs mer om kortet på hemsidan (där du även kan ladda ned en broschyr i pdf-format över anslutna campingplatser): www.campingcardinternational.com

Lisa Moretti