Att resa med hund och katt i Italien

Ifall du avser att ta med dig din hund eller katt på din resa till Italien finns det ett par saker att tänka på. Nedan sammanfattar vi det allra viktigaste.

märkning med mikrochip
Hundar, katter och illarar som reser inom EU ska vara märkat med mikrochip. Observera att ISO-chip ska användas.

Vaccinationer
Djuret måste vara vaccinerat mot rabies. Efter grundvaccinationen vid minst 3 månaders ålder måste du vänta 21 dagar innan du reser med djuret (Om tillverkaren av vaccinet anger att det behövs två vaccinationer som grund måste du vänta 21 dagar efter den andra vaccinationen).

Pass för sällskapsdjur
Djuret ska ha ett pass som utfärdas av behörig veterinär. I passet ska alla behandlingar som veterinären har gjort finnnas noterade. Veterinären ska också kontrollera att identitetsmärkningen stämmer med det nummer som anges i passet.

Anmälan till tullen
Anmäl införsel av djuret till tullen.

Allmänt
Det är i Italien brukligt att använda munkorg på hundar som rör sig fritt utan koppel på allmänna gator och parker. Platser med mycket folk,  t ex på buss och tunnelbana, har även koppeltvång.

Mer om regler för in-/utförsel av djur (hund, katt) på Jordbruksverkets hemsida www.jordbruksverket.se  eller Tullverkets hemsida www.tullverket.se .

Ministero della Salute (Italienska Hälsovårdsmyndigheten): www.salute.gov.it

Italienska Tullverket : https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it

Hotell som välkomnar husdjur: www.turistia4zampe.it

Europa: https://europa.eu/travel/pets/index_sv.htm

Relaterade länkar:

Nya regler för införsel i Sverige 2012: https://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/inochutforsel/hundarkatterochillrarinforsel/inforselfraneu2012.4.5075e861320679518380006989.html
https://www.sva.se/sv/Djurhalsa1/Hund/Resa-med-hund/?lid=24996

Regler för resor inom EU 2012: https://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/inochutforsel/hundarkatterochillrarutforsel/resamedhundarkatterochillrartillannateuland.4.3d562bc1346a4603d78000337.html