EMILIA ROMAGNA / MARCHE

Nu talar vi plötsligt inte om Italien i egentlig mening, men ett besök i lilleputtstaten San Marino är omöjligt utan att man också besöker Italien.

Republiken San Marino

Nu talar vi plötsligt inte om Italien i egentlig mening, men ett besök i lilleputtstaten San Marino är omöjligt utan att man också besöker Italien.

Berget Monte Titano upptar huvuddelen av fristaten San Marino som bara är 55 ha stor, i gränslandet mellan italienska regionerna Emilia Romagna och Marche. På toppen ligger huvudstaden, som i stort bevarat sitt utseende sedan stadsstaternas era på 1200-talet.

En god del av stadens kvarter består av autentiska byggnader, även om vissa delar har återskapats i en något romantiserande anda, vilket har tolkats som en följd av nationalkänsla.
Hela San Marino är helt enkelt en kvarleva från medeltiden, ett slags tidsdokument, och som sådant har republiken upptagits på UNESCOs världsarvslista.Lisa Moretti