Mantova och Sabbioneta

LOMBARDIA

Staden Mantova med intilliggande Sabbioneta utgör praktexempel på stadsplanering från renässansens epok.

Staden Mantova med intilliggande Sabbioneta utgör praktexempel på stadsplanering från renässansens epok. Mantova hade grundats redan av romarna, och stadens medeltida stadsbild byggdes på och anpassades till nya principer på 1500- och 1600-talet, medan Sabbioneta var en helt ny konstruktion – en ”idealstad”.

Här ser man skön arkitektur, teknologi och funktionalitet i samklang, helt enligt renässansens idéer.

Projekten drevs av hertigdynastin Gonzaga, och inbegrep också en snillrik dränering av de vattensjuka områdena på den omgivande Poslätten, som gav trakten ypperlig jordbruksmark.

Lisa Moretti