Utställning: ”Erövringarnas tidevarv”

LAZIO – Rom

Mars – september

Mars - september

Musei Capitolinis mångåriga projekt kring Roms storhetstid (”I giorni di Roma”) visar just nu en utställning om den grekiska kulturen och den tid då det romerska imperiet expanderade kraftigt, från 300-talet f Kr och några sekler framåt. Greklands konstnärliga arv imponerade stort, och importerades till Rom.

”L’Età della Conquista” (Erövringarnas tidevarv)

13/3 – 5/9 2010

Musei Capitolini
Piazza del Campidoglio, 1
Roma
tel +39-06 0608

Öppet:
tisdag – söndag kl 10-20 (entré senast kl 19),
måndagar stängt.

www.museicapitolini.it

Lisa Moretti