Palazzo Pitti

TOSCANA – Florens

Florens - Palazzo Pitti

Palazzo Pitti i Florens har sitt ursprung från 1400-talet, då renässansens storhertigar tog palatset till bostad. Med tiden vart det även kungligt residens i det nya enade Italien (1865). Tillsammans med sina sidobyggnader härbärgerar det hela fem museum, som utöver samlingarna också har temporära utställningar: Galleria d`Arte Moderna (konst, nyklassisism och gryende modernism), Galleria del Costume (klädedräktens och modets historia), Galleria Palatina / Royal Apartments (Rafael, Tizian, Rubens och andra trängs i de enorma samlingarna, därutöver residenssalar med möbler från olika epoker), Museo degli Argenti (Medici-familjens skattkammare), och Museo delle Porcellane (porslin från olika epoker

Florens - Palazzo Pitti (Galleria Palatina)

Två alternativa kombinationsbiljetter finns för de olika museerna i byggnaden, varav den ena inkluderar de arkitektoniska parkerna Giardino di Boboli och Giardino Bardini.

Biljetter

Förbokning av biljetter kan göras på:

tel +39-055 294883
eller 
https://www.uffizi.it/palazzo-pitti

Eftersom öppettiderna varierar mellan de olika museerna inom Palazzo Pitti, är det bäst att konsultera hemsidan ovan för närmare information.

Lisa Moretti