Botaniska trädgården (Orto Botanico)

VENETO – Padova

Padova - Den botaniska trädgården

Orto Botanico skapades med början 1545 som en av världens första botaniska universitetsträdgårdar. Visionen var att samla så många medicinalväxter som möjligt, både inhemska och exotiska. Ändamålet var för studier och forskning.

Att identifiera vilka växter som verkligen kunde användas som läkemedel var av stor vikt. Misstag hade dokumenterats sedan antiken, med förgiftningar som följd – oavsiktliga eller avsiktliga. Med sjöfarten kom nya möjligheter att undersöka och experimentera med allehanda främmande växter, som solros, jasmin, rabarber, syrén m m . Växterna var dyra, och därmed också åtråvärda stöldgods.

Padova - Den botaniska trädgården

Trädgården i Padova anses vara den äldsta existerande botaniska universitetsträdgården i världen. Sedan 1997 är trädgården med på UNESCOs världsarvlista.

Orto Botanico dell’Università di Padova
Via Orto Botanico, 15
35123 Padova
tel +39-049 8272119
fax +39-049 8272120
e-post: ortobotanico@unipd.it

https://www.ortobotanicopd.it/en/

Öppettider

April-oktober: kl 9-13, 15-19
November-mars: kl 9-13 (stängt helgdagar)

Lisa Moretti