Villa Borgheses hemliga trädgårdar (Giardini Segreti)

LAZIORom

Villa Borghese

På 1600-talet förvandlades vinodlingarna på Monte Pincio i Rom till en jakt- och lustpark som fick namnet Villa Borghese. Tre hemliga hemliga trädgårdar – giardini segreti – anlades, för kardinal Scipione Borghese. De skapades av bl a Flaminio Ponzo och Jan Van Stanten.
Trädgårdarna delades in ”Giardino Vecchio” (gamla doftträdgården), ”Giardino dell’Uccelliera” (fågelburarnas trädgård) och ”Giardino della Meridiana” (solursträdgården). 

Tanken med de hemliga trägårdarna var att kardinalen här skulle få möjlighet att flanera ostört med sina vänner och kolleger. Sedan 1903 är parken öppen för allmänheten att flanera i. Trädgårdarna har restaurerats för att behålla sitt ursprungliga uttryck så långt som möjligt.

Villa Borghese

Information och bokning:

Viale dell`Uccelliera, 35
tel +39-06 85304242 / 39967800

www.zetema.it

www.sovraintendenzaroma.it

Lisa Moretti