Sicilien

De vackra Eoliska öarna, norr om Messinasundet, är en ögrupp med vulkaniskt ursprung. Några av öarna är ständigt vulkaniskt aktiva, och har i flera hundra år lockat vulkanologer och geologer, och givit upphov till studieformer som i sig är av kulturhistoriskt intresse. Naturformationerna som möter besökaren på dessa öar är spektakulära, och varma källbad en uppskattad konsekvens.

Lisa Moretti