Parco Nazionale della Sila

Parco Nazionale della Sila

CALABRIA

I Sila finner du högplatåer med vidunderlig utsikt, skogar och mjuka dalgångar, men också terrasser med odlad mark. Rik blomstring om våren, och gigantiska exempel av riktigt gamla träd utmärker delar av parken. Varg, vildsvin, gnagare och rikt fågelliv bl a uv.

Här finns ett trettiotal leder, för vandring på mellan två och åtta timmar, men också några kortare leder vid Taverna.

Info på plats: Administrativt kontor som också ger information i Lorica di San Giovanni in Fiore, Visitor Center i Spezzano della Sila och i Taverna

Startpunkter: Spezzano della Sila, Longobucco, Cotronei, Taverna m fl

Intressanta byar/städer i området: San Giovanni in Fiore, Acri, Santa Severina, Nicastro m fl

Sila
Sila
Tornfalk, Parco Nazionale della Sila

Lisa Moretti