Explora upplevelsecenter

LAZIO – Rom

Karnevalen i Venedig

Explora är ett tekniskt museum och upplevelsecenter där barn och vuxna får använda alla sina sinnen för att upptäcka och erfara verkligheten.
Besökaren kommer till en lekstad anpassad för barn, där allt kan vidröras och exprimenteras med.  Här utforskar du  t ex människokroppens hemligheter, som hur det är att ligga i ”mammas mage”.

FNs barnkonvention ligger till grund för utvecklandet av museet, med fokus på barns rätt till kunskap utifrån sina egna förutsättningar.

Explora, il Museo dei Bambini
Via Flaminia 82
00196 Roma
tel +39-06 3613776
fax +39-06 36086803
e-post info@mdbr.it

www.mdbr.it

Lisa Moretti