Blåflaggade stränder i Italien

Den blå flaggan är ett frivilligt miljömärke som har tilldelats 3 850 stränder och marinor i 46 länder i Europa och andra delar av världen.

Den blå flaggan verkar för en hållbar utveckling av stränder och marinor genom strikta kriterier som rör vattenkvalitet, miljöutbildning och information, miljöledning och säkerhet m m .

Den blå flaggan delas ut för en säsong i taget, och om kriterierna inte uppfylls under säsongen eller om förutsättningarna ändras, kan flaggan återkallas.

Blåflaggs-programmet ägs och drivs av en icke-statlig och icke vinstdrivande organisation: Foundation for Environmental Education (FEE).

Läs även: Guide till italiens stränder

www.blueflag.org/

Lisa Moretti