LAZIO

Minnesmärkena över Romarrikets storhet upphör aldrig att fascinera.

Forum Romanum

Italiens huvudstad Rom liksom Vatikanstaten är förstås självklara världsarv. Minnesmärkena öaver Romarrikets storhet – som Colosseum och kejsarnas forum och triumfbågar – upphör aldrig att fascinera. Den katolska kyrkans huvudsäte i Vatikanen har i tvåtusen år anlitat tidernas största konstnärer; Peterskyrkan och Sixtinska kapellet är bara två av så många stora upplevelser.Lisa Moretti