Aquileia: Antikens hamnstad

FRIULI VENEZIA GIULIA

Längre österut, vid adriatiska havets gyllene stränder, klev antikens romare iland och grundade en stad för handel

Aquileia Forum

Längre österut, vid adriatiska havets gyllene stränder, klev antikens romare iland och grundade en stad för handel och försvar, en av de största och mäktigaste i det tidiga Romarriket.

Ruinerna i Aquileia ligger fortfarande till största delen outgrävda; en vilande arkeologisk reserv. Den antika basilikans mosaikgolv är fantastiska.

Lisa Moretti