Pantheon

Pantheon i Rom

Pantheon är utan tvekan ett av de bäst bevarade antika monumenten i Rom. Det ursprungliga Pantheon uppfördes av Marcus Vipsanius Agrippa 27 f Kr som tempel för hedniska gudar. Monumentet återuppfördes helt mellan åren 118 och 125 e Kr av kejsar Hadrianus.

Pantheons historia

Agrippas namn finns fortfarande som inskription över granitkolonnerna: M.AGRIPPA.L.F.COS.TERTIUM.FECIT
(Marcus Agrippa, Lucius son, konsul för tredje gången, lät bygga detta).

Marcus Agrippa
Marcus Agrippa

Efter flera restaureringar, utförda av Severi-kejsarna under det tredje århundradet kom  monumentet så småningom att förfalla.

År 609 fick påven Bonifatius IV byggnaden i gåva av den bysantinske kejsaren Foca.

Bonifatius lät omvandla templet till en gravkyrka (Santa Maria ad Martyres), och lät hämta ett stort antal helgonben från katakomber utanför stadsmurarna där de kristna tidigare hade begravts, för att i stället begrava dem i kyrkan.

Pantheon har inspirerat aritekter genom århundranden

Pantheon ligger i hjärtat av det gamla Campus Martius i en av de lägsta delarna av Rom. Dess imponerande fasad dominerar den södra sidan av Piazza della Rotonda.

Pantheon kupolen

Pantheon har genom århundraden inspirerat arkitekter världen runt med sitt arkitektoniska formspråk. Det finns många stadshus, universitet och bibliotek runt om i världen som påminner om Pantheon.

Kupolen anses vara den största i världen (större än bl a Peterskyrkans), gjord i murbruk.

Flera av italiens kungar av huset Savojen ligger begravda i kyrkan, samt målaren Rafael (död 1520).

Adress & kontakt

Pantheon
Piazza della Rotonda
tel +39-06 68300230
www.060608.it

Lisa Moretti