Colosseum

LAZIO

Amfiteater Colosseum i Rom, vars egentliga namn är Anfiteatro Flavio, uppfördes mellan år 72 och 80 e Kr . Det var kejsar Vespasianus som påbörjade bygget,  men hans son Titus som till sist slutförde projektet.

Collosseum, Rom, Italien

Under romarrikets tid utspelades här strider mellan vilda djur, avrättningar, gladiatorspel och andra skådespel inför en publik på ca 60 000 åskådare. Även kristna fick sätta livet till i strider med lejon och vilda djur.

Colosseums historia

En stor brand i Rom år 64 hade ödelagt området. Kejsar Nero passade då på att beslagta området för sitt eget bruk och han byggde här bl a Domus Aurea – sitt gyllene hus – och anlade en konstgjord sjö omgiven av paviljonger och trädgårdar. Han lät också sätta upp en gigantisk staty i brons över sig själv vid ingången. Det var först när Vespasianus kom till makten som Neros gyllene hus revs och sjön fylldes igen. Nu påbörjades bygget av Colosseum. Gladiatorskolor och andra byggnader uppfördes i närheten. Beslutet att bygga arenan kan ses som en politisk gest att ge tillbaka den mark som Nero beslagtagit till folket. Arenan anlades symboliskt i Roms hjärta. Platsen som valts ut var vid tiden mycket tätbefolkad. Amfiteatern invigdes slutligen av Titus och invigningsfesten varade i hundra dagar och 11 000 vilda djur offrades. Arenan användes ända in på 500-talet men de sista gladiatorerna står omnämnda år 435.

Neros kolossala staty framför Colosseum

Namnet Colosseum anses härstamma från Neros kolossala staty intill amfiteatern. Neros huvud ersattes många gånger med  huvuden av efterföljande kejsare. Statyn kom att ses som en symbol för romerska kejsardöments varaktighet.

En rekonstruktion av statyn av Nero

Ett av världens sju underverk

År 2007 utsågs Colosseum till ett av världens sju nya underverk. Arenans omkrets är 527 m, höjden 57 m, och är den största amfiteatern i världen idag. 

Biljetter till Colosseum

Du kan köpa biljetter på plats men du har även möjlighet att köpa dem på förhand innan din resa. Getyourguide har flera olika paket med bland annat guidade turer.