Italian Festival

Festival Italiano

“Festival Italiano”, den italienske festivalen, starter 25. mai og avsluttes 12. juni 2009. Festivalen er et samarbeid mellom alle italienske virksomheter i Norge, inkludert den italienske ambassaden, ICE – det italienske eksportrådet, det italienske kulturinstituttet og ENIT – det italienske turistkontoret for nord-Europa.
Know more about Italy
Italia Much More

Konkurransen er avsluttet

Våre sponsorer

Våre vinnere

I Borghi piu' Belli d'Italia

Borghi

“I borghi più belli d’Italia” er en organisasjon som samler små italienske landsbyer med svært interessant historie og kulturarv. Disse blir ofte oversett av turister.
Gå til hjemmesiden og oppdag Italias ukjente skjønnheter.

Regler for konkurransen

Regler for å delta i konkurransen


1. Når? Konkurransen starter kl 00.01, 25. mai 2009, og pågår frem til kl 24.00, 31. mai 2009.

2. Gevinster? Den som deltar i konkurransen har mulighet til å vinne noe av premiene som presenteres i spalten til høyre. 

3. Hvordan? For å delta, må du registrere deg på denne nettsiden gjennom å fylle ut registreringsskjemaet. Den som fyller inn ufullstendige eller feilaktige opplysninger kan ikke delta i konkurransen, og har dermed ingen rett til gevinst. Den som legger igjen feilaktig kontaktinformasjon som medfører at personens identitet ikke tydeliggjøres utelukkes med én gang fra konkurransen.

4. Hvem kan konkurrere? Norske statsborgere bosatt i Norge, som i konkurranseøyeblikket har fylt 18 år, kan delta i konkurransen. Andre utelukkes fra konkurransen.

5. Hver deltaker kan bare vinne én premie. Om du vinner en premie kan du altså ikke konkurrere om nye gevinster de neste dagene.

6. Konkurransen? Når du har fylt ut registreringsskjemaet og registrert deg, kommer et vindu opp der du skal beskrive (på max 25 linjer) det bildet du har av Italia, enten etter opplevelser du har hatt der, eller bare slik du forestiller deg landet.

7. Har jeg vunnet? Vinnerne vil bli kontaktet via e-post av ENIT – Det italienske turistkontoret senest kl 24.00, 19. juni 2009, med presentasjon av hvilken gevinst man har vunnet. Vinneren bes samtidig kontakte den aktuelle gevinstens sponsor snarest mulig for å bli enige om tidspunktet for benyttelsen av gevinsten.

8. Den som deltar i konkurransen aksepterer - ved vunnet gevinst - å få sitt navn og konkurransebidrag publisert på denne internettsiden.

9. Vinnerne utpekes av ENIT – Det italienske turistkontoret etter bedømmelse av innsendt bidrag, og det kan ikke settes spørsmålstegn ved valg av vinnere.

10. Vinnerne kan ikke be om tilpassing av gevinsten (helt eller delvis), og gevinsten kan ikke heller byttes mot kontanter, verdisjekker el.l.

11. Gevinstene garanteres av konkurransens sponsorer direkte. Erstatning kan ikke kreves av ENIT – Det italienske turistkontoret.

12. Det er gratis å delta i konkurransen, bortsett fra den individuelle kostnaden for oppkobling på internett.

13. Konkurransedeltakere forplikter seg til å lese og akseptere samtlige vilkår som er presentert her, samt øvrig informasjon som gis på denne internettsiden. Det vil derfor ikke aksepteres klager som baserer seg på mangelfull kjennskap til konkurransens presenterte regler og klausuler.

 

 

 

 

 

Page Footer

Det Italienske Turistkontoret - ENIT – Box 14040 – SE-104 40 Stockholm – tel +46 (0)8 545 68 330 – fax +46 (0)8 545 68 348/349 – quiz@italiantouristoffice.se